• BESTILLING
    Ingen vare(r) i kurven - bestil her Vare(r) i kurven - køb nu

Levering og aflæsning.
Levering sker på den aftalte dato. Sker levering med fragtmand, kan vi ikke oplyse et præcist leveringstidspunkt, da fragtfirmaet selv disponerer deres ruter. Det er dit ansvar som kunde at vurdere, om den transportform, du har valgt, kan komme frem til adressen. Såfremt lastbilen ikke kan komme frem til adressen som følge af snævre/dårlige vejforhold, lavthængende grene eller lignende, påhviler det dig som kunde at betale for eventuelle ekstra omkostninger ved omlæsning, ventetid og evt. ekstra kørsel.
Ved levering med fragtmand skal der være fast underlag til aflæsning (fliser eller asfalt). Som standard sættes pallerne ved nærmeste kantsten ud for leveringsstedet eller i indkørsel. Det er chaufføren, der afgør, hvortil han kan køre.

Volstrup Rullegræs kan ikke holdes ansvarlig, for evt. skader forvoldt af fragtmand.
Kan f.eks væres skader på fliser, hæk eller andre ting forvoldt af fragtmand.

Afhentning
Afhentning kan ske på den aftalte dato mellem kl. 12-16 med mindre andet er aftalt. Afhentning sker som udgangspunkt på asfaltpladsen på adressen Rosbjergvej 7-9, 9500 Hobro (Parkeringsplads til Volstrup Fiskepark)

Paller
Græsset leveres på 100x120 cm paller med cirka 50m2 pr. palle. Paller er uden beregning, men vi tager dem gerne retur på Rosbjergvej 4, 9500 Hobro.

Særlige vilkår
Der er ingen fortrydelsesret ved køb af rullegræs!

Fortrydelsesret
Ifølge forbrugeraftaleloven skal der ydes 14 dages fortrydelsesret på køb over nettet, men da vores produkter er specialfremstillede specielt efter kundespecifikke mål, bortfalder fortrydelsesretten, når produktionen igangsættes.

Når du godkender dit køb på hjemmesiden og accepterer vores salgs- og leveringsbetingelser, accepterer du samtidig, at produktionen af dine givne mål og ønsker kan påbegyndes, og at fortrydelsesretten dermed bortfalder. Fortryder du købet, vil vi anmode dig om at kontakte os snarest muligt, da vi vil forsøge at stoppe ordren og dermed annullere købet for dig.

Returnering (Ingen returnering ved køb af rullegræs)
Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. 
Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind. Du bærer risikoen for varen fra tidspunktet for varens levering.

Rullegræs kan ikke returneres. 

Varer undtaget fortrydelsesretten
Følgende varetyper er undtaget fortrydelsesretten: 

Aftaler omfattet af § 7, stk side 3 af 7 senest revideret d. 26 maj 2014 - Levering af fødevarer, drikkevarer eller andre varer til husholdningens løbende forbrug, som leveres fysisk til forbrugerens hjem, bopæl eller arbejdsplads af en erhvervsdrivende, der ofte og regelmæssigt betjener faste ruter, - Stiftelse eller overdragelse af rettigheder over fast ejendom med undtagelse af fjernsalgsaftaler vedrørende finansielle tjenesteydelser eller af fjernsalgsaftaler vedrørende udlejning af fast ejendom, - Opførelse af bygning, - Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v., - Omfattet af § 1, stk. 1, i lov om pakkerejser, - Spil, hvor der for deltagelse betales en pengeindsats, eller - Hvor varen og købesummen udveksles samtidig med indgåelse af en aftale uden for den erhvervsdrivendes forretningssted, hvis købesummen ikke overstiger 350 kr. 2. Udførte ikkefinansielle tjenesteydelser, hvis leveringen af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført, 

1. Levering af varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg, 

2. Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt, 

3. Levering af varer, som på grund af deres art bliver uløseligt blandet sammen med andre varer ved leveringen, 


Hvis du fortryder købet af produkter, som ikke er rullegræs, skal varen sendes til: 
Volstrup Rullegræs
Rosbjergvej 4
9500 Hobro

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)
Købelovens mangelregler kan finde anvendelse på varekøb. 
Når du handler på www.volstruprullegraes.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. 

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd. 

Hvor hurtigt skal jeg reklamere? 
Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig. 

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos Volstrup Rullegræs og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. 

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Direktøren og ansatte hos Volstrup Rullegræs har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. 

Den dataansvarlige på www.volstruprullegraes.dk er (Kristian Nielsen). Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. 

Oplysninger afgivet til www.volstruprullegraes.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. 

Som registreret hos Volstrup Rullegræs har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Volstrup Rullegræs via e-mail info@volstruprullegraes.dk

Klageadgang
Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til os på tlf. 98 55 23 44 eller mail: info@volstruprullegraes.dk  Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. 

Standardfortrydelsesformular
Til:
Volstrup Rullegræs
Rosbjergvej 4
9500 Hobro

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*) 

- Bestilt den (*)/modtaget den (*) - Forbrugerens navn (Forbrugernes navne) 

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse) 

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir) 

- Dato

 (*) Det ikke relevante udstreges.

 

Cookies på hjemmesiden

Denne side bruger cookies til at optimere din oplevelse af siden.

Funktionelle cookies:
Cookie for at gemme dit cookievalg, Anonym trafik analyse, ASP.NET sessionID

Se cookie liste her